Article 10220

Title of the article

A NEW MONOGRAPH ON A MEDIEVAL VENICE 

Authors

Mitrofanov Vladimir Petrovich, Doctor of historical sciences, professor, sub-department of general history and social science, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: vm@em-england.ru 

DOI

10.21685/2072-3024-2020-2-10 

 

 Download PDF

References

1. Tret'yakova M. V. Britanskiy parlament vchera i segodnya [British parliament yesterday and today]. Moscow: IVI RAN, 2016, pp. 43–52. [In Russian]
2. Tret'yakova M. V. Britanskiy mir: sovremennye issledovaniya [British world: modern researches]. Moscow: IVI RAN, 2015, pp. 74–78. [In Russian]
3. Tret'yakova M. V. Politicheskaya zhizn' Zapadnoy Evropy: antichnost', srednie veka i novoe vremya: mezhvuz. sb. nauch. tr. [Political life of the Western Europe: antiquity, Middle Ages and Modern Age: inter-university collected works]. Arzamas: AGPI, 2005, iss. 4, pp. 158–162. [In Russian]
4. Tret'yakova M. V. V poiskakh novogo: Evropa i Rossiya v sovremennoy otechestvennoy istoriografii (k 75-letiyu professora E. V. Kuznetsova): mezhvuz. sb. nauch. tr. [In search of the new: Europe and Russia in modern Russian historiography (on the 75th anniversary of professor E. V. Kuznetsov): inter-university collected works]. Arzamas, 2007, pp. 134–142. [In Russian]
5. Tret'yakova M. V. Politicheskaya zhizn' Zapadnoy Evropy: antichnost', srednie veka, novoe vremya: mezhvuz. sb. nauch. tr. [Political life of Western Europe: antiquity, Middle Ages and Modern Age: inter-university collected works]. Arzamas: AGPI, 2004, iss. 3, pp. 153–155. [In Russian]
6. Tret'yakova M. V. Politicheskaya zhizn' Zapadnoy Evropy: antichnost', srednie veka, novoe vremya: mezhvuz. sb. nauch. tr. [Political life of Western Europe: antiquity, Middle Ages and Modern Age: inter-university collected works]. Arzamas: AGPI, 2004, iss. 2, pp. 186–191. [In Russian]
7. Tret'yakova M. V. Issledovaniya po istorii Zapadnoy Evropy: antichnost', srednie veka, novoe vremya i noveyshee vremya (K 80-letiyu professora E. V. Kuznetsova): mezhvuz. sb. nauch. tr. [Researches of the history of Western Europe: antiquity, Middle Ages and Modern Age (on the 80th anniversary of professor E. V. Kuznetsov): inter-university collected works]. Arzamas: AGPI, 2012, pp. 275–288. [In Russian]
8. Tret'yakova M. V. Trudy XI Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem pamyati professora V. F. Semenova («Semenovskie chteniya») (g. Moskva, 24 marta 2018 g.) [Proceedings of XI All-Russian scientific conference with international participation commemorating professor V. F. Semyonov (“Semyonov readings”) (Moscow, March 24, 2018)]. Moscow: MPGU, 2019, pp. 97–104. [In Russian]
9. Rolova A. D. Istoriya Italii: v 3 t. [The history of Italy: in 3 volumes]. Moscow: Nauka, 1970, vol. 1, 579 p. [In Russian]
10. Rolova A. D. Istoriya Evropy: v 5 t. T. 3. Ot srednevekov'ya k Novomu vremeni (konets XV – pervaya polovina XVII v.) [The history of Europe: in 5 volumes. Volume 3. From the Middle Ages to the Modern Age (the end of XV – the first half of XVII centuries)]. Moscow: Nauka, 1993, pp. 217–228. [In Russian]
11. Rutenburg V. I. Italiya i Evropa nakanune Novogo vremeni [Italy and Europe on the eve of the Modern Age]. Leningrad: Nauka, 1974, 324 p. [In Russian]
12. Ryabova M. A. Srednie veka. Issledovaniya istorii Srednevekov'ya i rannego Novogo vremeni [The Middle Ages. Studies on the history of the Middle Ages and the early Modern Age]. 2014, iss. 75 (3-4), pp. 264–289. [In Russian]
13. Yusim M. A. Vsemirnaya istoriya: v 6 t. T. 3. Mir v rannee Novoe vremya [World history: in 6 volumes. Volume 3. World in the early Modern Age]. Moscow: Nauka, 2013, pp. 117–135. [In Russian] 

 

Дата создания: 13.07.2020 14:22
Дата обновления: 09.09.2020 10:55